งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน:- ยินดีต้อนรับ
Home ระบบภายในหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Download
งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน:- ยินดีต้อนรับ
Office Center
รายงานผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์อื่นๆ
ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์อื่นๆ
ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์อื่นๆ
 
:::::::: LINK ::::::::::::
กรมสรรพากร
.
กรมบัญชีกลาง
.
สำนักนายกรัฐมนตรี
.
สำนักงบประมาณ
.
สำนักงาน ก.พ.ร.
.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
.
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   1.การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560      
1.48 Mb
113
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559      
0.27 Mb
129
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547      
0.04 Mb
171
ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551      
0.19 Mb
185


       หน้าที่ 1 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย