งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน:- ยินดีต้อนรับ
Home ระบบภายในหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Download
งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน:- ยินดีต้อนรับ
Office Center
รายงานผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์อื่นๆ
ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์อื่นๆ
ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์อื่นๆ
 
:::::::: LINK ::::::::::::
กรมสรรพากร
.
กรมบัญชีกลาง
.
สำนักนายกรัฐมนตรี
.
สำนักงบประมาณ
.
สำนักงาน ก.พ.ร.
.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
.
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด พ.ศ.2550      
0.04 Mb
201
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2554      
0.31 Mb
193
ระเบียบกระทรวงการคลังค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550      
0.25 Mb
173
ระเบียบกระทรวงการคลังค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554      
0.15 Mb
193


       หน้าที่ 1 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย